CP in poslovni model

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Jedro celovitega poročanja je predstavitev poslovnega modela organizacije. Poslovni model opredeli bistvo organizacije in začrta procese, ki potekajo in skozi katere organizacija ustvarja vrednost.

Celovito poročilo zajame naslednje informacije o poslovnem modelu:

  • viri in odnosi (kapitali), ki so organizaciji na voljo za ustvarjanje vrednosti,
  • proces, ki kapitale pretvarja v vrednost za družbo,
  • poslanstvo, vizija in vrednote organizacije, znamka organizacije,
  • opis notranjega in zunanjega okolja ter vplivov na delovanje organizacije in njeno ustvarjanje vrednosti,
  • strategija in strateški načrti/cilji,
  • tveganja (priložnosti in grožnje), s katerimi se organizacija spoprijema pri uresničevanju zadanih ciljev,
  • relevantni kazalniki, s katerimi organizacija meri uspešnost svojega poslovanja oziroma uresničevanje svojih ciljev ustvarjanja vrednosti.

[/vc_column_text][vc_column_text]

CP je poročanje o realizaciji poslovnega modela

Organizacije uporabljajo različne modele določanja in zapisa poslovnega modela njihovega delovanja. Postopek CP ne zahteva uporabe specifičnega modela. Katerikoli je primeren, samo da poveže deležnike v verigo vrednosti.

Če podjetje nima natančno zapisanega poslovnega modela, priporočamo Business Model Canvas, ki omogoča izdelavo poslovnega modela tudi manj izkušenemu razvojniku. 

[/vc_column_text][vc_column_text]

Celovito razmišljanje kot podlaga CP

Celovito razmišljanje je podlaga in posledica z znamko povezanega poslovnega modela. Če proces poteka po teh načelih, potem uvajanje celovitega razmišljanja ne pomeni posebnega napora, ampak je avtomatična posledica.

 [/vc_column_text][vc_column_text]

Ste se vprašali?

Ali in kako vaš poslovni model spodbuja ustvarjanje vrednosti na različnih področjih vašega delovanja?

Je povezan s poslovno strategijo in načeli uresničevanja trajnostnega razvoja?

Odraža pričakovanja ključnih deležnikov in omogoča ustvarjanje vrednosti na ključnih področjih vašega delovanja?

 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]